zzp freelance disclaimer
HomeVacaturesInschrijvenDisclaimerContactInloggen
Disclaimer

a. Door deze internetsite te gebruiken gaat u akkoord met deze disclaimer. Alle in deze disclaimer genoemde punten zijn van toepassing op de internetsite.

b. Hoewel Medicals Online er alles aan doet om de inhoud van de internetsite regelmatig bij te werken en/of up to date te houden, is Woonruimte Online niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de inhoud van de internetsite.

c. Medicals Online staat niet garant voor de deugdelijkheid van de inhoud van door derden geplaatste inhoud op de internetsite.

d. Medicals Online is niet aansprakelijk voor wat voor schade dan ook verband houdend met (het gebruik van) de internetsite.

e. Medicals Online is niet aansprakelijk voor wat voor schade dan ook voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de pagina's van) de internetsite te kunnen raadplegen.

f. Medicals Online heeft het recht om op elk gewenst moment inhoud van de internetsite te wijzigen en inhoud toe te voegen aan of te verwijderen.

g. Medicals Online is niet verantwoordelijk voor internetsites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks.

h. Tijdens uw bezoek aan de internetsite kunnen de algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen worden. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kan de informatie worden gebruikt om uw bezoek aan de site te monitoren of u de toegang tot de internetsite te ontzeggen.